Tag Archives: SET

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรภาคตลาดทุน ภาคบันเทิง และภาคสังคม จัด SET Social Impact Day 2019 ภายใต้แนวคิด “Partnership for Impact Co-creation ออกแบบ ทางออก มหาชน” สร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเวทีนำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาสังคมใน 5 มิติ การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม กลุ่มคนเปราะบาง รวมถึงการพัฒนาชุมชนและการเกษตร พร้อมพบ 60 บูธ ธุรกิจเพื่อสังคม 17-18 ก.ค. นี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : http://bit.ly/2IVpcEb

1/1
X
X
X