Tag Archives: DSSMahidol

ขอเชิญนักศึกษาพิการ คนพิการทั่วไป หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี “ธุรกิจสำหรับคนพิการ : สิทธิ โอกาส ความเป็นไปได้” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ วันที่ 8-9 ก.ค. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุม 323 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ การกู้ยืม แนวทางในประกอบอาชีพ และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ รวมถึงกระบวนการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืน  สนใจสมัครได้ที่  https://qrgo.page.link/CpC4c สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ…

Read more

1/1
X
X
X