NEWS & UPDATE

FCS BANGKOK มอบทุนการศึกษาเข้าร่วม SUMMIT 100% (จำนวนจำกัด)

Future City Summit Bangkok 2019 Future City Summit คือ งานประชุมที่เปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วมในการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแฟชั่น

Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ TDYT

Read More »

DSS Mahidol ขอเชิญนักศึกษาพิการ คนพิการทั่วไป หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี ในวันที่ 8-9 ก.ค. 62

ขอเชิญนักศึกษาพิการ คนพิการทั่วไป หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี “ธุรกิจสำหรับคนพิการ : สิทธิ โอกาส ความเป็นไปได้” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

Read More »

SACICT Craft Trend Show 2019

ร่วมสัมผัสงานคราฟท์ ฝีมือคนไทยที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ ที่นี่ที่เดียว ในงาน SACICT Craft Trend Show 2019 

Read More »

EXPLORE FOREVER BOOTCAMP : ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 62

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดย FI Accelerator ร่วมกับศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center)เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ EXPLORE

Read More »
X
X
X