Author Archives: Curator

Program is encourage Youth delegates around the world, between the age of 18-30 years old and interested in social issues and sustainable development to join the program to explore about youth roles to achieve Sustainable Development Goals Finding…

Read more

Future City Summit Bangkok 2019 Future City Summit คือ งานประชุมที่เปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วมในการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแฟชั่น และอุตสาหกรรมบันเทิงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่กำลังขยายตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย งานประชุมนี้มุ่งเป้าไปที่การค้นหาว่าอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะสามารถขยายตัวไปสู่ตลาดโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแต่ละแบรนด์ได้อย่างไร ผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล่านี้ผ่านการอภิปราย รวมถึงมีโอกาสออกแบบอนาคตของธุรกิจผ่านการทำ Hackathon และได้พัฒนาขอบข่ายความร่วมมือผ่านการประชุมส่วนบุคคล ในงานคุณจะได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อน ๆ จากต่างประเทศ, วิทยากรมากประสบการณ์ และ โอกาสในการได้รับเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดไอเดียที่เกิดจากงาน หรือ ไอเดียที่คุณมี-ทำอยู่แล้ว สามารถนำเสนอต่อหน่วยงานที่เป็น partner ของงานได้ อาทิ Startup Thailand, Wecosystem, อื่น ๆ Future…

Read more

Nature of innovation is complex and diverse. I believed that each country could not stand alone to manage an evolution of innovation ecosystems by itself. That is why, bilateral or multilateral partnership platforms are arising to nurture and…

Read more

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ TDYT ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 26 หน่วยงาน ระหว่าง ดีป้า – บมจ.ทีโอที – 10 สถาบันการศึกษา และ 14 สถานประกอบการ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์…

Read more

สิ่งที่ต้องเข้าใจ 3 ข้อที่เกี่ยวข้องกับ Time & Space 1. การเลือก           การเลือกหมายความว่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเราสามารถอยู่ได้ที่เดียว เราไม่สามารถอยู่ใน 2 ที่ในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นเราต้องเลือกจะอยู่ที่ใดที่หนึ่ง             ยกตัวอย่างเช่น มีทางเลือก 2 ทาง คือ A กับ B สมมุติว่าเราตัดสินในเลือก A  ดังนั้น เส้น B…

Read more

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรภาคตลาดทุน ภาคบันเทิง และภาคสังคม จัด SET Social Impact Day 2019 ภายใต้แนวคิด “Partnership for Impact Co-creation ออกแบบ ทางออก มหาชน” สร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเวทีนำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาสังคมใน 5 มิติ การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม กลุ่มคนเปราะบาง รวมถึงการพัฒนาชุมชนและการเกษตร พร้อมพบ 60 บูธ ธุรกิจเพื่อสังคม 17-18 ก.ค. นี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : http://bit.ly/2IVpcEb

ขอเชิญนักศึกษาพิการ คนพิการทั่วไป หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี “ธุรกิจสำหรับคนพิการ : สิทธิ โอกาส ความเป็นไปได้” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ วันที่ 8-9 ก.ค. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุม 323 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ การกู้ยืม แนวทางในประกอบอาชีพ และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ รวมถึงกระบวนการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืน  สนใจสมัครได้ที่  https://qrgo.page.link/CpC4c สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ…

Read more

7/7
X
X
X